Mit jelent mesteroktatónak lenni?

Mit jelent mesteroktatónak lenni?

 

Mesteroktató vagyok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény szerint ez a cím olyan, mesterfokozattal rendelkező szakértőnek adományozható, aki nemcsak elméleti felkészültségével, hanem gyakorlati tapasztalatával és tudásával is kiemelten szolgálja a jövő szakembereinek felkészítését. Hogy mit tanítok a hallgatóimnak? Büntető- és büntetőeljárásjogot, de legfőképpen azt, hogy

legyenek jó jogászok és jó emberek!

Átadni a tudásom, formálni fiatalok szakmai gondolkodását, kritikai szemléletre nevelni őket, ez egyszerre felelősség és ajándék. Ezért is töltött el nagy büszkeséggel, amikor 2017-ben a Bűnügyi Tudományok Intézete vezetőjének, Prof. Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár előterjesztésére a szegedi jogi kar dékánja mesteroktatónak nevezett ki. Ebbéli minőségemben legfontosabb célom, hogy a hallgatók felkészítése ne csak az írott jogszabály megismerésére korlátozódjon, hanem mindig tudják: a jogszabályok mögött emberi sorsok húzódnak meg.

 

Dr. Ragány Zoltán

büntetőügyvéd

Szegeden, Budapesten, és mindenhol, ahol szükség van a segítségemre!

2020.05.26.

Vissza