Ki vagyok?

Büntetőügyvéd vagyok. Az ember, aki megvéd, ha baj van. Pályámat az ügyészségen kezdtem, ahol több mint 10 évet töltöttem, legnagyobb részben nyomozó ügyészként. Hivatali, gazdasági és korrupciós bűncselekmények felderítése és vádképviselete volt a feladatom. Egy munkáltatói átszervezés nyomán döntöttem úgy, hogy inkább új kihívást keresek, és megalapítottam saját ügyvédi irodám. Jogi diplomám summa cum laude minősítéssel szereztem meg, azóta tanítok is a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ma már mesteroktatóként. Büntetőjogi tudást, tapasztalatot és kritikai szemléletet adok át hallgatóimnak. Sok csatát nyertem már büntetőügyvédként. Csak azok kedvelnek, akik az ügyfeleim. Akik az ellenoldalon állnak, hát…

És mindaz, ami tényszerű:

 • 2018. augusztus 1. - ügyvéd Ragány Ügyvédi Iroda
 • 2017. július 1. - ügyvéd Börcsök-Ragány-Visontai Ügyvédi Iroda
 • 2016 – 2017. - alkalmazott ügyvéd Magyarossy Ügyvédi Iroda
 • 2010 – 2016. április 30. - ügyész Szegedi Nyomozó Ügyészség
 • 2005 – 2010 - ügyész, titkár, fogalmazó Szegedi Városi Ügyészség
 • 2017. február 1. - egyetemi mesteroktató Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete
 • 2014 – 2017. január 30. - tudományos segédmunkatárs Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete
 • 2005 – 2014 - tudományos segédmunkatárs Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római jogi Tanszék
 • 2018. bűnügyi szakjogász Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • 2014. nyomozó ügyészek kriminalisztikai képzése Legfőbb Ügyészség, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság
 • 2011. kriminalisztikai tanfolyam Legfőbb Ügyészség
 • 2009. jogi szakvizsga – „jó” minősítéssel
 • 2008. abszolutórium Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
 • 2005. jogi diploma – „summa cum laude” minősítéssel Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja
 • Szegedi Ügyvédi Kamara Felügyelő Bizottság tagja
 • 2014., 2006., 2004. rektori elismerés Szegedi Tudományegyetem Rektora
 • 2008. legfőbb ügyészi oklevél Legfőbb Ügyészég perbeszéd- és jogesetmegoldó verseny országos döntő
 • 2007. III. helyezés Csongrád Megyei Főügyészség perbeszédverseny
 • 2005. különdíj XXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció
 • 2005. Pro Urbe díj Kisvárda a Doktorock Színjátszótársulat tagjaként

Hogyan dolgozok?

Egy büntetőeljárás rendkívüli helyzet. Ebben a rendkívüli, sokszor nyomasztó helyzetben adok elsődlegesen biztonságot, biztos pontot az ügyfeleimnek. Teszem ezt büntető-eljárásjogi tudásommal, tapasztalataimmal, a tényekre alapozott, lehetőségeket feltáró és kihasználó védői stratégiával, valamint kellő empátiával és tisztelettel. Hitem szerint egy büntetőügyvédnek nem elég a büntetőjogban jártasnak lennie, de rendelkeznie kell pszichológiai ismeretekkel, megfelelő kommunikációs képességgel. Én mindezeket alkalmazva szolgálom ügyfeleim és családjuk érdekeit a közös célok érdekében. Ha egy ügy képviseletét elvállalom, úgy járok el, mintha személyes ügyem lenne.

Milyen ügyeket vállalok?

Valódi segítséget akarok adni azoknak, akik megbíznak ügyük képviseletével. Ennek ára cserébe a valódi együttműködés, a valódi partnerség, a büntetőjogi védelem közös felépítése a javaslataim alapján. Nem tudok és akarok minden ügyet elvállalni, de amit és akit, vállalok, azért túlzás nélkül mindent megteszek. Specialitásomnak számítanak a gazdasági büntetőügyek és más, bonyolult esetek, amikor igazán nagy a tét. Amikor nemcsak jogi ismereteimet, de kommunikációs képességeimet is ügyfelem javára fordíthatom akár a tárgyalóteremben, akár a médiában. Nem pusztán pénzért dolgozok, hanem közös sikerekért, fontos eredményekért, amelyek életeket határoznak meg.

Miért dolgozok?

Mondanám azért, mert nyerni akarok. De nem mindig lehet nyerni. Ezért inkább úgy fogalmazok: a csak titkon remélt eredmények eléréséért dolgozok. Elsősorban az motivál, hogy újra és újra jó legyek abban, amiben jó vagyok. Mint mindenkinek, számomra is fontos az erkölcsi és az anyagi megbecsültség. Ám a hivatásom a szenvedélyem, így valójában azért dolgozok, hogy ügyfeleim érdekében ezt megéljem és kiteljesítsem.

Hogyan védem Önt?

Egy büntetőeljárásban rendkívül nagy a védő felelőssége. Éppen ezért ügyvédként a fő célom, hogy biztonságot adjak annak, aki ügye képviseletével megbíz. Egy büntetőeljárás nem kevés stresszel jár. Megterhelőek a különböző hatósági intézkedések, de ugyanígy idegőrlő, ha hosszúra nyúlik a várakozás időszaka egy-egy ügymenetben. A legfontosabb dolgom, hogy ebben a nehéz folyamatban mindent alaposan és tényszerűen láttassak ügyfeleimmel. Nemcsak az eljárásjogi szabályokat, az ügymenetet tárom fel, hanem legfőképpen lehetőségeket és azokra alapozott védekezési stratégiákat mutatok be. Amíg zajlik a büntetőeljárás, nem engedem el ügyfeleim kezét. Senkinek sem engedem, hogy jogi kelepcébe kerüljön akár egy félreértett gondolat, rosszul megfogalmazott mondat miatt. Minden részletet, új információt számon tartok, hogy ügyfelem érdekét képviselve a lehető legjobban alkalmazkodjunk minden változó körülményhez a büntetőeljárásban.

Most mi lesz velem? 

Ha valaki bajba került, a legfontosabb tudnia, hogy mikor, mire számíthat. Megnyugtató válaszokat igyekszem adni ügyfeleimnek mindenkor, tájékoztatva őket tényekről és lehetőségekről, stratégiát alkotva és megoldási irányokat mutatva, hogy felkészültek legyünk. Mert együttes felkészültségünk nemcsak jogilag, emberileg is alapja az eredményes közös védői munkának. Egy büntetőeljárásnak megvan a maga dinamikája. Van, hogy nem történik semmi érdemleges, csak telik az idő, és van, amikor felpörögnek az események. Vannak lényegtelen, pusztán bürokratikus mozzanatok, ahogy sorsdöntő pillanatok is. Mindig észnél kell lenni! Mert felkészültség, meghatározott védelmi stratégia – vagyis szakértő büntetőügyvédi közreműködés – nélkül könnyen válhatunk önmagunk ellenségeivé, ami egy büntetőeljárásban finoman szólva sem célravezető. Ha viszont megvan a kellő felkészültség, a szakértő segítség, a büntetőeljárás minden terhes mozzanata megnyugtatóbb módon kezelhető, az ügyfélérdekek mentén alakítható.

Segítség, bajba került, akit szeretek!

Egy büntetőeljárás traumatikus élmény. Főleg azok családjainak, akik bajba sodródtak, hiszen az új helyzet a család megszokott biztonságérzetét rombolja le. Új életszervezést igényelnek a megváltozott körülmények, miközben magukra maradnak a családtagok sőt, a környezetükben az emberek segítség helyett könnyen elfordulnak tőlük. Ebben a nehéz helyzetben igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni nemcsak ügyfeleimért, hanem szeretteikért is. Felkészítem őket is az új helyzetre, bemutatva az eljárás várható állomásait, nehézségeit, a védelem lehetőségeit. Mindenben segítem a kapcsolattartást, ahogyan tanácsokat is adok a felkészülésben, az életszervezésben, a büntetőeljárás érzelmi feldolgozásában.